Leczenie kanałowe

W przypadku zaawansowanej próchnicy z zapaleniem, martwicą lub zgorzelą stosujemy leczenie endodontyczne.

Leczenie kanałowe polega na dokładnym usunięciu zainfekowanej lub martwej miazgi, odkażeniu kanałów, a następnie szczelnym wypełnieniu oczyszczonych kanałów odpowiednim materiałem.

Leczenie przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym, w związku z czym jest całkowicie bezbolesne.

Przy odpowiedniej pielęgnacji i kontroli takie leczenie pozwala na długotrwałe utrzymanie własnego zęba w jamie ustnej, który można wzmocnić wkładem koronowo-korzeniowym i koroną protetyczną.

Odbudowa zębów leczonych kanałowo

Rekonstrukcja korony zęba po leczeniu kanałowym powinna być wykonana jak najszybciej, po wcześniejszym upewnieniu się, że kanał został prawidłowo wypełniony. Opóźnianie odbudowy zęba, naraża go na dodatkowe uszkodzenia takie jak złamanie ocalałych ścian korony lub korzenia, powstanie próchnicy, reinfekcję kanału. Może też doprowadzić do utraty zęba. W przypadku konieczności odroczenia dalszego leczenia zęba, należy go zabezpieczyć przed zainfekowaniem kanału oraz mechanicznym uszkodzeniem korony. W dalszym postępowaniu z zębem leczniczym rozważa się:
- rekonstrukcję korony
- ponowne leczenie kanałowe
- leczenie periodontologiczne
- zabiegi chirurgiczne (resekcja wierzchołka korzenia, hemisekcja, radektomia)
- repozycję ortodontyczną (między innymi ekstruzja korzenia)
- obserwację zęba i monitorowanie przebiegu leczenia
- ekstrakcję

Do najważniejszych czynników wpływających na wybór metody leczenia należą:
- wyniki oceny zachowanych tkanek zęba tworzących korzeń i koronę
- rodzaj zęba (siekacz, kieł, przedtrzonowy, trzonowy)
- budowa korzeni i kanałów
- poprawność wypełnienia kanałów korzeniowych
- możliwość ponownego leczenia kanałowego
- wyniki oceny tkanek okołowierzchołkowych
- stan higieny jamy ustnej
- wyniki oceny przyzębia brzeżnego
- stopień rozchwiania zęba
- ustawienie zęba w łuku i względem zębów przeciwstawnych
- plany leczenia protetycznego
- uzupełnienia protetyczne używane przez pacjenta
- kolor i przebarwienia korony zęba
- potrzeby pacjenta

Zęby leczone kanałowo mogą być odbudowane bezpośrednio w jamie ustnej lub stać się podstawą do osadzenia protezy stałej lub ruchomej. Metody odbudowy korony zęba leczonego kanałowo są następujące:
- odbudowa korony metodą bezpośrednią w jamie ustnej materiałami plastycznymi – zalecana jest przy niewielkich zniszczeniach
- wkłady koronowe typu inlay i onlay - stosowane w zębach bocznych, pod warunkiem zachowania odpowiedniej ilości tkanek zęba
- sztyfty prefabrykowane (metalowe, tytanowe, z włókien węglowych, z włókien szklanych, ceramiczne) – po zacementowaniu wkładu do kanału, rekonstruuje się zrąb korony w jamie ustnej odpowiednim materiałem kompozytowym i pokrywa koroną protetyczną
- wkłady koronowo-korzeniowe lane – polecane są przy sporym zniszczeniu korony zęba i przy owalnych w przekroju kanałach, używa się wkładów pojedynczych do zębów jedno lub wielokorzeniowych z równolegle opracowanymi kanałami, a także dzielone odnośnie zębów wielokanałowych mających rozbieżny układ kanałów, wykonuje się je ze stopów metali szlachetnych i nieszlachetnych
- zaczepy (mogą być mocowane metodą bezpośrednią z pominięciem etapu laboratoryjnego lub pośrednią), zatrzaski, magnesy (system składa się ze zminiaturyzowanego silnego magnesu ze stopu samarowo-kobaltowego umieszczonego w płycie protezy i czapeczki ze stopu ferromagnetycznego) utrzymujące protezy osadzone na szczątkowym uzębieniu.