Dodatkowe informacje o implantach

Wszczepienie implantu wiąże się z koniecznością zachowania odpowiedniej ilości kości w miejscu przyszłego implantu. Do ubytku kości dochodzi nad wyraz często. Przyczyniają się do tego: paradontoza, osteoporoza, zmiany okołowierzchołkowe albo nieostrożne usuwanie zębów. Ponadto po ekstrakcjach zębów dochodzi do fizjologicznego zaniku kości. Konieczna jest wtedy chirurgia rekonstrukcyjna, na którą składają się zabiegi przygotowujące kość do wszczepienia implantu.

Podniesienie dna zatoki szczękowej (inaczej sinus lift)

stosuje się w przypadku braku miejsca koniecznego do umieszczenia wszczepu u osób, u których zbyt nisko położone dno zatoki szczękowej uniemożliwia prawidłowe wprowadzenie implantów. oraz w przypadku zaniku lub zniszczenia kości wyrostka zębodołowego. Sinus Lift polega na kontrolowanym wytworzeniu nowej kości poprzez spłycenie zatoki szczękowej. Podczas tego typu zabiegu bardzo często wykorzystuje się mechanizm sterowanej regeneracji kości.

  • Augmentacja kości (sterowana regeneracja kości) jest stosowana w sytuacji braku dostatecznej ilości tkanki kostnej. Pozwala ona na zwiększenie grubości i wysokości wyrostka zębodołowego poprzez wytworzenie tkanki kostnej w precyzyjnie określonym miejscu. Zabieg polega na umieszczeniu w regenerowanej okolicy materiału kostnego własnego lub kościozastępczego i przykryciu go specjalną membraną. W naszej klinice używamy materiałów firmy Geistlich: Biooss i Bioguide. Po kilku miesiącach, na skutek regeneracyjnych sił organizmu, materiał ulega zamianie w pełnowartościową kość, którą bez obaw można obciążyć implantami.

Wyróżnia się dwie metody podnoszenia dna zatoki szczękowej: otwartą i zamkniętą.

  • Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą polega na chirurgicznym wejściu do zatoki z otworu bocznego i umieszczeniu w jej dnie materiału kościozastępczego lub materiału kostnego własnego tkanki kostnej. Największą korzyścią metody otwartej jest możliwość podniesienia dna zatoki w znacznie większym stopniu niż ma to miejsce w przypadku metody zamkniętej. Istotną zaletę stanowi również całkowita dostępność do zatoki i pełna kontrola wzrokowa pola zabiegowego.
  • Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą (metoda osteotomowa) stosuje się w sytuacji podnoszenia dna zatoki szczękowej w niewielkim stopniu. Nie otwiera się wówczas zatoki, lecz wykorzystuje otwory wywiercone w kości pod wprowadzane implanty i przez nie wprowadza materiał kostny lub kościozastępczy. Zaletą metody zamkniętej jest mniejsza inwazyjność, szybszy czas gojenia i wprowadzenie implantów podczas tego samego zabiegu. Wadami metody zamkniętej są: mniejszy niż przy metodzie otwartej zakres podnoszenia dna zatoki, brak kontroli wzrokowej nad polem zabiegowym oraz możliwość przypadkowej perforacji dna zatoki.
dno zatoki szczękowejdno zatoki szczękowej SzczecinSzczecin dno zatoki szczękowej